Novocenter

Filter

Handleiding KAT opfok

Nutrition guide NOVOgen

Deze uitgebreide handleiding bevat waardevolle voeradviezen voor zowel moederdieren, opfok als leghennen.

Feed presentation

Verbeter de voerefficiëntie van leghennen door een betere afstemming van de deeltjesgrootte in het voer op de behoefte van de hennen.

Feed distribution

De momenten waarop welk voer en welke hoeveelheid wordt verstrekt heeft duidelijk invloed op de prestaties van leghennen. Dat begint al tijdens de opfok.

Management Guide NOVOgen White Light

Managementadviezen voor de opfok en de legperiode van de NOVOgen White Light.

Management Guide NOVOgen Brown Light

Managementadviezen voor de opfok en de legperiode van de NOVOgen Brown Light.

Management Guide NOVOgen White

Meer dan 20 pagina’s praktische managementtips om succesvol te zijn met uw NOVOgen White hennen.

Management Guide NOVOgen Brown

Meer dan 20 pagina’s praktische managementtips om succesvol te zijn met uw NOVOgen Brown hennen.

Hatching egg quality

Broedeieren dienen van goede kwaliteit te zijn. Hoe we dit beoordelen dat leest u hier.

Feather sexing NOVOgen White

Kuikens van het ras NOVOgen White zijn te sexen op ontwikkeling van de veren in de vleugels. Verschil in ontwikkeling tussen de topveren en de onderliggende veren verklaart of het een hennetje of een haantje betreft. Lees hier hoe dit werkt.

Color sexing NOVOgen Brown

Kuikens van het ras NOVOgen Brown zijn prima op kleur te sexen. Zie hier de verschillen tussen hennen en hanen.

Leghennen met onbehandelde snavels

Vanaf 2018 wordt al het pluimvee in Nederland gehouden met hele snavel. Door Verbeek’s grote marktaandeel in de biologische sector hebben wij al...

Vetgehalte in voer lijkt cruciaal voor witte hennen met hele snavels

Toen vanuit de sector-werkgroep ‘Pootproblemen’ signalen naar voren kwamen dat droge pootschubben waarschijnlijk irritatie veroorzaakt bij...

Licht tijdens het broedproces verbetert kuikenkwaliteit en stressgedrag

In Verbeek’s broederij in Zeewolde zijn tijdens het broedproces proeven met licht uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de kuikenkwaliteit verbetert door...

Licht Anometer geeft inzicht

De licht Anometer is de meest uitgebreide meter om lux, gallilux (hoeveelheid lumen berekend voor de kip), flikker frequentie, kleurenspectrum in stallen...

Investeer in groei en voer tijdens de opfok

De eerste 30 weken van uw leghen zijn doorslaggevend voor het uiteindelijke koppel resultaat! In dit proces is Verbeek’s hennenpaspoort één...
No items were found based on the selected filters