Oświadczenie prywatności

Firma Verbeek's Pluimvee Beheer B.V. przetwarza dane osobowe. Chcielibyśmy poinformować Cię o tym w sposób jasny i przejrzysty. W niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Verbeek's Pluimvee Beheer B.V.

W oświadczeniu tym wyjaśniamy także w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i podajemy przykłady, aby wyjaśnienie to było jak najbardziej zrozumiałe. Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszego oświadczenia prywatności, możesz się nami skontaktować z w tej sprawie.

Czyje dane osobowe są przetwarzane przez Pluimvee Beheer B.V. Verbeek?

Przetwarzamy dane osobowe osób, z którymi mamy, chcielibyśmy mieć lub mieliśmy bezpośrednią lub pośrednią relację. W związku z powyższym przetwarzamy dane osobowe:

• Klientów oraz i ich przedstawicieli

• Osób, które wykazują zainteresowanie naszymi produktami i usługami

• Osób powiązanych z firmą lub organizacją, z którą mamy, chcielibyśmy mieć lub mieliśmy kontakt

• Pracowników, pracowników tymczasowych oraz osób ubiegające się o pracę.

Proszę zauważ:

Jeżeli Twoja firma lub organizacja udostępniła nam dane osobowe swoich pracowników, powinieneś poinformować o tym fakcie swoich pracowników. Możesz przekazać im niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby pracownicy byli świadomi tego, jak postępujemy z ich danymi osobowymi.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?

Wszystkie oddziały firmy Verbeek's Pluimvee Beheer B.V. przetwarzają dane osobowe. Verbeek's Pluimvee Beheer B.V. składa się z:

  • Verbeek’s Broederij B.V.
  • Verbeek’s Opfokbedrijven B.V.
  • Verbeek’s BIO Europe B.V.
  • Verbeek’s Poultry International B.V.
  • Verbeek’s België N.V.
  • Verbeek’s Brüterei und Aufzucht GmbH
  • Verbeek’s Wylęgarnia i Odchów Sp. z  o.o
  • Verbeek’s Investment B.V.

Jeżeli chcesz wiedzieć, który oddział Verbeek's Pluimvee Beheer B.V. jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych, skontaktuj się z oddziałem Verbeek's Pluimvee Beheer B.V., z którym prowadzisz działalność lub wyślij e-mail na adres: info@verbeek.nl.

W jakim celu Verbeek's Pluimvee Beheer B.V. przetwarza dane osobowe?

a. W celu możliwości stworzenia relacji biznesowej

Jeśli chcesz zostać naszym klientem lub chcesz kupić nowy produkt lub nową usługę, wymagane będzie podanie przez Ciebie pewnych danych osobowych. Być może będziemy musieli dokonać oceny, czy wzajemna współpraca będzie możliwa lub czy możemy na przykład udzielić Tobie kredytu kupieckiego. Możemy w tym celu użyć również Twoich danych uzyskanych od innych osób, na przykład z agencji, które dostarczają informacji na temat zdolności kredytowych.

b. W celu utrzymania relacji z Tobą i wykonywania zawartych umów

Jeżeli jesteś naszym klientem, chcemy być w stanie obsłużyć Cię w bieżących sprawach. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym właśnie celu. Używamy na przykład twojego nazwiska i adresu, aby pozostać z Tobą w kontakcie. Wykonujemy również nagrania, na przykład z rozmów telefonicznych, z kamer oraz z sesji czatu lub innych aplikacji. Ma to na celu zapobiegać przestępczości i a także pozwolić na ocenę i monitoring jakości naszej obsługi. Informacje te mogą posłużyć również jako dowód w toku postępowania sądowego.

c. Aby chronić Twoje i nasze interesy

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu ochrony Twoich interesów, naszych interesów i interesów naszego sektora. Aby, na przykład zwalczać lub wyjaśnić oszustwo. Robimy to tylko i wyłącznie po wcześniejszym zawarciu umowy ze stroną trzecią, która gwarantuje ostrożne wykorzystanie Twoich danych.

d. Do rozwoju i ulepszania naszych produktów i usług

Aby zapewnić najlepszą jakość obsługi nieustannie pracujemy nad rozwojem i ulepszaniem naszych produktów i usług. W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w tym właśnie celu. Jeśli na przykład zadasz pytanie lub złożysz reklamację.

e. Do celów promocyjnych i marketingowych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach promocyjnych i / lub marketingowych. Aby na przykład poinformować Cię o nowym lub ulepszonym produkcie, który może Cię zainteresować, lub lepiej przewidzieć Twoje życzenia i potrzeby. Jeżeli nie chcesz aby kontaktowano się z Tobą w celach komercyjnych, możesz zgłosić to oddziałowi firmy Verbeek's Pluimvee Beheer B.V., z którym prowadzisz działalność lub dokonać rezygnacji klikając "zrezygnuj z subskrypcji" na dole naszego newslettera.

f. W celu zawarcia i realizacji umów z dostawcami i klientami biznesowymi

Jeżeli masz kontakt biznesowy z firmą Verbeek's Pluimvee Beheer B.V., możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, na przykład, czy jesteś uprawniony do reprezentowania swojej firmy lub w celu udostępnienia Tobie dostępu do naszych obiektów handlowych.

g. Dla naszych działań biznesowych i w celu zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami

Jako firma zajmująca się hodowlą drobiu uważamy, że ważne jest, abyśmy mieli dobry pogląd relacji naszych klientów. Chodzi o to czy współpracujesz z innymi stronami, które mogą stwarzać ryzyko. Przetwarzamy dane osobowe w celu uzyskania powyższych informacji, i ewentualnie podjęcia stosownych działań.

h. Do celów archiwizacji

Nie gromadzimy więcej danych osobowych niż jest to bezwzględnie konieczne w kontekście wyżej wymienionych celów. Jeśli nie zachowujemy danych do powyższych celów, możemy nadal je zachować do celów archiwizacji. Oznacza to, że dane te będą wykorzystywane w przyszłości tylko w przypadku postępowania sądowego lub do celów historycznych, statystycznych lub naukowych.

Czy firma Verbeek's Pluimvee Beheer B.V. przetwarza również specjalne dane osobowe?

Specjalne dane osobowe to dane wrażliwe, na przykład dotyczące zdrowia danej osoby, historii kryminalnej, pochodzenia etnicznego, religii lub poglądów filozoficznych, preferencji politycznych, życia seksualnego, przynależności do związków zawodowych itp.

Nie przetwarzamy tego typu danych.

Przetwarzamy specjalne dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy ustawodawstwa lub przepisów, za Twoją zgodą lub jeśli nas o to poprosisz. Jeśli poprosisz nas o udokumentowanie Twoich specjalnych danych osobowych lub jeśli sam je udostępnisz, przetwarzamy te dane tylko wtedy, gdy jest to konieczne w naszych działaniach biznesowych.

W jaki sposób firma Verbeek's Pluimvee Beheer B.V. posługuje się moimi danymi osobowymi?

Twoje dane osobowe są przechowywane starannie i nie dłużej niż jest to absolutnie niezbędne do celu, dla którego zostały przetworzone. W obrębie firmy Verbeek’s Pluimvee Beheer B.V. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez pracowników, którzy muszą mieć dostęp do tych danych ze względu na wykonywaną przez nich pracę. Zarówno nasi obecni jak i byli pracownicy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy poufności danych.

Wymiana danych osobowych w ramach Verbeek’s Pluimvee Beheer B.V.

Jeżeli chcemy wykorzystać dane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie przetworzone, możemy to zrobić tylko wtedy, gdy istnieje organizacyjne połączenie pomiędzy tymi dwoma celami. Twoje dane osobowe mogą być również wymieniane między różnymi oddziałami firmy Verbeek's Pluimvee Beheer B.V., ale tylko wtedy, gdy jest to zgodne z celem, dla którego dane te zostały zebrane.

Wymiana z osobami trzecimi

Czasami angażujemy strony trzecie, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z naszymi wytycznymi. Drukarnia, która drukuje nazwy i adresy na kopertach, w celu np. korespondencji z klientem. Możemy angażować strony trzecie tylko wtedy, gdy jest to zgodne z celem, dla którego przetworzyliśmy Twoje dane osobowe. Na przykład w celach promocyjnych i marketingowych. Ponadto, strona trzecia może otrzymać od nas zlecenie tylko wtedy, gdy oczywiste jest, iż podjęła ona odpowiednie środki bezpieczeństwa, które gwarantują zachowanie tajemnicy poufności.

Twoje dane osobowe mogą być również wymieniane ze stronami trzecimi, które angażujemy w naszą działalność biznesową lub w celu realizacji naszych usług. Twoje dane osobowe nie są sprzedawane ani wydzierżawiane.

Jakie zasady obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych?

Podczas przetwarzania danych osobowych w Holandii, Belgii, Niemczech i Polsce firma Verbeek's Pluimvee Beheer B.V. jest związana, między innymi, holenderską ustawą o ochronie danych osobowych i / lub przepisami lokalnymi.

W razie potrzeby przetwarzanie danych osobowych przez różne oddziały firmy Verbeek’s Pluimvee Beheer B.V. jest zarejestrowane w Holenderskim Urzędzie Ochrony Danych.

Czy mogę sprawdzić, jakie moje dane osobowe są przetwarzane przez Verbeek Pluimvee Beheer B.V.?

Tak, możesz poprosić o podgląd Twoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę. W tym celu wystosuj zapytanie do oddziału Verbeek's Pluimvee Beheer B.V., z którym prowadzisz działalność.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone niepoprawnie, w sposób niekompletny lub niepotrzebny, możesz złożyć wniosek o zmianę, uzupełnienie lub usunięcie danych do oddziału Verbeek’s Pluimvee Beheer B.V., z którą prowadzisz działalność.

Gdzie mogę złożyć zapytanie lub skargę?

Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Verbeek’s Pluimvee Beheer B.V., skontaktuj się z oddziałem, z którym prowadzisz działalność.

Czy firma Verbeek's Pluimvee Beheer B.V. może zmienić ten dokument?

Tak, nasze oświadczenie o prywatności może się zmieniać od czasu do czasu. Jeśli zostaną wprowadzone nowe operacje przetwarzania danych, odpowiednio ulegnie zmianie oświadczenie o prywatności. Jeśli te zmiany będą dla Ciebie istotne, postaramy się skierować na nie Twoją uwagę lub przedstawiamy Ci te zmiany w widoczny sposób. Zawsze możesz znaleźć najbardziej aktualną wersję naszego oświadczenia o ochronie prywatności na naszej stronie www.verbeek.nl. Możesz również w podobny sposób poprosić o wcześniejsze wersje oświadczenia.

Definicje

Używamy określonej terminologii w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Poniżej znajdują się definicje kilku z nich:

• Dane osobowe: dane, które bezpośrednio lub pośrednio mówią coś o Tobie. Na przykład: imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.

• Przetwarzanie: to wszystko to, co można zrobić z danymi osobowymi. Na przykład ich zbieranie, przechowywania, używania i usuwania danych z naszej administracji.

Ciasteczka „cookies”

Chociaż relacja z Tobą jest priorytetem dla firmy Verbeek’s Pluimvee Beheer B.V., strona internetowa firmy Verbeek's Pluimvee Beheer B.V. nie korzysta ze plików śledzenia zwanych cookies. Korzysta jednak z funkcjonalnych i analitycznych plików cookies.