Verbeek's visie

Groei door produktleadership en innovatie...

Wereldwijd neemt de wereldbevolking toe. De eierconsumptie wereldwijd stijgt. Dat biedt mogelijkheden, ook voor Verbeek. Tegelijkertijd verandert de (agrarische) wereld zeer snel. Wet- en regelgeving, internationalisering van de voer- en eiermarkt, schaalvergroting op  pluimveebedrijven, milieue-eisen: het zijn onderwerpen/uitdagingen waarmee ook Verbeek in de toekomst steeds vaker te maken krijgt en waar steeds innovatiever mee om dient te worden gegaan.

Als ketenbeheerder wil Verbeek zich blijvend onderscheiden binnen de Europese markt. Rode draad in de bedrijfsvoering is het topresultaat voor de legpluimveehouder door productleaderschip. Actieve participatie van Verbeek gepassioneerde teams binnen de sector zorgen daarbij voor innovatiemogelijkheden en productontwikkeling.