Veterinaire zaken

 

Heeft u vragen over de Vogelgriep, dan verwijzen wij u graag naar de website van het Ministerie van Economische zaken.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

 

 

Nieuwsbrief IKB Ei 3 - 2015

Salmonella onderzoek leghennen


Uit de IKB Ei controles blijkt dat er toch nog regelmatig vergissingen worden gemaakt bij het Salmonella-onderzoek bij leghennen. Daarom willen we daar in deze nieuwsbrief nog eens aandacht aan besteden.
 
Wanneer Salmonella-onderzoek?

 

Samenwerken voor resultaat...

Per 1 januari 2015 werkt Verbeek nauw samen met AviVet en AdVee. Deze Dierenartspraktijken zijn al jaren gespecialiseerd in de legpluimveehouderij. Zij bieden legpluimveehouders een totaalpakket van preventie tot behandeling van alle veterinaire aspecten; denk hierbij ook aan verplichte salmonella-analyses en bloedonderzoeken, het maken van een  hygië‘nogram en wateronderzoek. Volgens de huidige IKB-regeling zijn pluimveehouders verplicht om een 1:1 relatie met een dierenarts aan te gaan. U bent vrij in de keuze een praktijk te kiezen waarmee u een overeenkomst af sluit. Wellicht dat de dierenartsen van AviVet of AdVee u hierbij van dienst kunnen zijn.

 

Contactgegevens AviVet:.
Kauwenhoven 3
6741 PW Lunteren NL
Tel. 0318-578255
info@avivet.nl
http://www.avivet.nl

Contactgegevens AdVee
Laag-Beugt 2B
5473 KB Heeswijk Dinther
Tel 0413-292929

info@dapysselsteyn.nl
www.dapysselsteyn.nl

 

 

 

Actuele informatie

Werkwijze officiële monstername Salmonella NVWA

In een brief aan alle pluimveehouders heeft het nVWA afgelopen april aangegeven dat de werkwijze voor de monstername m.b.t. Salmonella voor bedrijven met leghennen en reproductiedieren gaat wijzigen.

Reden voor deze wijziging is dat de nu in Nederland gevolgde werkwijze voor de officiële monstername voor Salmonella in strijd is met EU voorschriften. M.n. de onafhankelijkheid van de monstername werd door de EU in twijfel getrokken. De nieuwe werkwijze komt niet helemaal als een verrassing, want er was al afgesproken dat Nederland zijn werkwijze zou gaan veranderen zodra het ministerie van Economische Zaken (EZ) de uitvoering van regelgeving van het PPE had overgenomen.

Voor meer informatie: Brief werkwijze officiële monstername Salmonella monsters in 2015

Procedures en regelingen