Ouderdieren

De ouderdieren van Verbeek worden op een aantal gespecialiseerde opfok- en vermeerderingsbedrijven gehouden. Verspreid over het hele land en in gebieden met weinig kippen.  Onder intensieve technische en veterinaire begeleiding van Verbeek’s specialisten, groeien de ouderdierkuikens in opfokstallen op tot 17-weekse hanen en hennen. De 17-weekse ouderdieren worden vervolgens naar vermeerderingsbedrijven getransporteerd, waar de hennen jaarlijks miljoenen broedeieren gaan leggen. Het eigen automatiseringsprogramma Eggstra zorgt voor een overzicht van registratie gegevens als voeropname en legpercentage. Op de opfok – en vermeerderingsbedrijven heerst een strikt hygiënisch beleid. Het besmettingsrisico wordt daarmee tot het uiterste beperkt. De leveringscontinuïteit van broedeieren aan de broederij is daarmee optimaal gewaarborgd. De grote moederdierpool maakt het samen met de broed- en transportcapaciteit mogelijk dat er meer dan 150 000 kuikens per dag in één keer geleverd kunnen worden.