Opfok

Vanuit de broederij gaan de kuikens naar het opfokbedrijf voor de belangrijke opfokperiode. Doel van Verbeek’s opfok concept is het afleveren van een vitale en legrijpe hen, die is aangepast aan uw specifieke huisvestingssysteem en vlot beweegt door uw systeem. Alleen dan kan een kwaliteitshen presteren naar wat genetisch mogelijk is.

Specificatie opfokconcept Verbeek:

 • Heldere classificatie van opfoksystemen.
 • Uniform en helder opleidingsprogramma voor uw hen.
 • Betrokken opfokkers.
 • Uniform opfokconcept.
 • Helder trainingsdoel voor de hen, passend bij de omstandigheden van de legstal.
 • Geen concessies op gezondheidsaspecten.
 • Veterinaire begeleiding.
 • Zoölogische opfokbegeleiding.
 • Nutritionele begeleiding van partners.
 • Weerstand door vitaliteit en juiste karkasopbouw.
 • Alle acties gericht op een onbelemmerde ontwikkeling van een hen die klaar is voor een topprestatie.

De prestaties van uw koppel in de opfokstal worden geregistreerd in het hennenpaspoort. U hebt daarmee in één oopgopslag inzage in de belangrijkste productiekenmerken, zoals gewicht, uniformiteit en voeropname op 17 weken. Transparantie en traceerbaarheid...Ook dat zijn aspecten die onder de Verbeek aanpak vallen!