Opfokken en begeleiden

Opfok
Vanuit de broederij gaan de kuikens naar het opfokbedrijf voor de belangrijke opfokperiode. Doel van Verbeek's opfok is het afleveren van een vitale en legrijpe hen bij u op het bedrijf, die is aangepast aan uw specifieke huisvestingssysteem en vlot beweegt door uw systeem. Betrokken opfokkers, Verbeek's voerpartners en opfokspecialisten werken aan dit doel aan de hand van een helder opleidingsprogramma voor uw hen. Uw wens staat centraal in het opfokprogramma. Zo kiest u o.a. voor het ras en opfoksysteem, passend bij uw bedrijfsomstandingheden en wensen.
Tijdens de opfokperiode worden er geen concessies gedaan op gezondheidsaspecten, zoals vitaliteit en karkasopbouw. Veterinaire, zoöologische en nutrionele begeleiding zijn waar nodig aanwezig tijdens de opfokperiode.

De prestaties van uw koppel in de opfokstal worden geregistreerd in het hennenpaspoort. U hebt daarmee in één oopgopslag inzage in de belangrijkste productiekenmerken, zoals gewicht, uniformiteit en voeropname op 18 weken.

Samenvattend opfok Verbeek:

 • Heldere classificatie van opfoksystemen.
 • Uniform en helder opleidingsprogramma voor uw hen.
 • Betrokken opfokkers.
 • Uniform opfokconcept.
 • Helder trainingsdoel voor de hen, passend bij de omstandigheden van de legstal.
 • Geen concessies op gezondheidsaspecten.
 • Veterinaire begeleiding.
 • Zoölogische opfokbegeleiding.
 • Nutritionele begeleiding van partners.
 • Alle acties gericht op een onbelemmerde ontwikkeling van een hen die klaar is voor een topprestatie.
 • Weerstand door vitaliteit en juiste karkasopbouw.

Begeleiding

De prestaties van het Verbeekkuiken of de - hen moeten naadloos aansluiten bij uw doelstellingen. Verbeek's adviseurs staan naast u en helpen u waar gewenst met het maken van de juiste keuzes. Deze keuzes zijn erop gericht om u als pluimveehouder het beste saldo te laten behalen.

De begeleiding vanuit Verbeek is gericht op drie zaken: u als ondernemer, de Verbeekhen en de communicatie over de hen en tussen de door u gekozen partners.