NOVOgen White Van Heugten

“Ik ben goed te spreken over de NOVOgen White”

In twee stallen zitten totaal 20.000 witte hennen. In de ene stal zit de NOVOgen White en in de andere stal zit een ander wit ras. De hennen zijn even oud en hebben bij dezelfde opfokker gezeten. Mart van Heugten is zeer gelukkig met de Novogen.

"Tot 40 weken zagen we tussen de koppels weinig verschil in productie, alleen maar in voeropname. De Novogen legt bij een ca. 3 gram lagere voeropname even veel eieren met een zelfde ei-gewicht. Pas na 40 weken werden de verschillen groter."

Rustige kip
De kippen zijn bij Van Heugten zijn gehuisvest in twee scharrelstallen. “Vanaf het begin zijn de kippen opvallend rustig. We waren gewend om op de deur te kloppen voordat we de stal binnen gingen, maar dat is nu niet nodig. De kippen blijven rustig als je onverwachts de stal binnenkomt,” aldus Mart. "Het lijkt wel alsof de hennen iets brutaler zijn. Ze schieten minder in de stress. Daarnaast blijven de Novogen-hennen bijzonder goed in de veren. Nooit had ik hennen die op 70 weken nog zo goed in de veren zitten. Dat merk je duidelijk in de voerefficiëntie."

"De Novogen is een leghen die een lage voederconversie combineert met een hoge eiproductie en een hoge leefbaarheid. Kortom ik heb veel kg eieren per opgezette hen. Ik heb vrijwel geen buitennest eieren maar ik zie dat voornamelijk als mijn eigen verdienste. Als de NOVOgen White-hennen in productie komen hebben ze een enorme nestdrang. Een extra ronde tijdens het in productie komen van de hennen voorkomt schade hiervan. Een ronde door het hok is voor mij  een plezier," aldus Van Heugten. "Kortom, een uitstekende leghen met een super technisch resultaat. Ik wil de hennen tot 90 weken aanhouden. Ze zitten nu op 70 weken nog op 92.1% en prima in de veren. Bij tegenslag zie ik dat de Novogen weer terugkomt. In week 42 is de productie door een infectie teruggevallen naar 92% en dit is de week erop al weer hersteld naar ruim 96% . Dit terwijl tegenslag voor blijvende schade zorgt in het andere koppel. Als gevolg hiervan is het verschil in legproductie nu meer dan 10%!  De eieren blijven overigens prima sorteerbaar, want ook de breuksterkte zit nog boven de 40 Newton. We zijn bijna verrast over de prestaties van de Novogen White. Een actieve vitale stressvrije hen, die zeer efficiënt produceert en goede kwaliteit eieren geeft. Dat is toch waar het om draait?"

Foto: Mart van Heugten bij zijn 70 weken oude NOVOgen White hennen.
Grafiek: overzicht koppelresultaat NOVOgen White bij Van Heugten.