Licht Anometer geeft inzicht


Sinds jaar en dag is verlichting in pluimveestallen een belangrijk thema en van grote invloed op de productieresultaten en het gedrag van leghennen. Vanuit de literatuur en praktijk weten we dat kleur (spectrum), alsook het UV-licht, een belangrijke invloed heeft op het gedrag van leghennen.

In tegenstelling tot mensen, kunnen kippen UV-licht wel waarnemen. Rood licht stimuleert vooral de productie, terwijl blauw en groen licht meer van invloed zijn op de groei en het gedrag. Mede door het snavel behandel verbod is er door pluimveehouders de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in stalverlichting.

Door de grote variatie in licht systemen en toepassing van de mogelijkheden, heeft Verbeek geïnvesteerd in de aanschaf van een Anometer. Dit is de meest uitgebreide meter die beschikbaar is op de markt en meet lux, gallilux (hoeveelheid lumen berekend voor de kip), flikker frequentie, kleurenspectrum en meer. Gedurende de afgelopen maanden dat wij gemeten hebben, is ons opgevallen dat er veel verschillen zijn tussen de soorten ledverlichting die op de markt verkrijgbaar zijn.

Bij Led verlichting met een verstelbaar kleurenspectrum hebben wij geconstateerd dat de afstelling zeer nauwkeurig komt om het gewenste spectrum te behalen. De kleur die wij als mensen zien, wil niet zeggen dat de kip dit ook ziet. Bij een verstoord lichtspectrum of hoge flikkering kunnen gedrags- en productieproblemen ontstaan! Door te meten kunnen wij waarnemen of de gewenste lichtintensiteit, kleurenspectrum en zo min mogelijk flikkering ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Mocht u vragen hebben over uw verlichtingssysteem, neem dan gerust contact op met één van onze technisch specialisten.

Figuur 1: Verschil in waarneembaar lichtspectrum tussen mens (midden) en kip (buiten).

    

Figuur 2: Ledverlichting 3300 Kelvin, gemeten kleurindex

Figuur 3: Ledverlichting 3300 Kelvin, gemeten kleurenspectrum