‘Zorgen voor een zo optimaal mogelijk afleverproces’

Publicatiedatum: 02 februari 2015

Om onze klanten behulpzaam te zijn bij het afleveren en opzetten van hun nieuwe koppel hennen, is er binnen Verbeek een zogenaamde ‘aflevercoördinator’ actief. Wat doet de aflevercoördinator precies? Kwaliteitsmanager Marcel Berendsen vertelt hoe Verbeek zorgt voor een zo optimaal mogelijk afleverproces.

“Onze aflevercoördinators zorgen op de dag van afleveren ervoor dat de hennen door de losploeg op een efficiënte manier op de juiste plaats in de stal worden gebracht en gelost”, legt Marcel Berendsen uit. “De kwaliteit en manier van lossen staan hierbij voorop. Daarnaast zorgt hij er voor dat de juiste aantallen hennen in de juiste stal terecht komen.” Voor en tijdens het afleveren worden de wensen m.b.t. het opzetten van de hennen goed met de klant afgestemd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de chauffeurs van het transportbedrijf en de medewerkers van de losploeg. Dit, met als uiteindelijke doel een zo optimaal mogelijk afleverproces.

Berendsen: “Na het afleveren zorgen we er voor dat het juiste aantal afgeleverde hennen in combinatie met de andere beschikbare informatie bij de Verbeek-administratie en bij de bij de klant betrokken accountmanager terecht komt.” Het op de juiste manier afleveren van hennen is volgens Verbeek van groot belang. Daarom zet ze ook bij het afleveren van haar eigen vermeerderingsdieren standaard de aflevercoördinator in. Berendsen: “Klanten kunnen, in overleg met hun accountmanager, bij het bestellen van nieuwe hennen specifieke wensen ten aanzien van het afleveren kenbaar maken.”
 

Overige berichten

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer

De broertjes van onze opfokhennen…. Wat is de toekomst?

24 juli 2020 - In de huidige praktijk worden de broertjes van onze opfokhennen op de legkuikenbroederijen geëuthanaseerd. Hoewel deze eendagshaantjes geen afvalproduct...
Lees meer

Licht….over of onder belicht?

21 mei 2019 - Sinds jaar en dag is verlichting in pluimveestallen een belangrijk thema en van grote invloed op de productieresultaten en het gedrag van leghennen. Vanuit...
Lees meer