Wijzigingen officiele monstername Salmonella monsters in 2015

Publicatiedatum: 18 mei 2015

In een brief aan alle pluimveehouders heeft de NVWA afgelopen april aangegeven dat de werkwijze voor de monstername m.b.t. Salmonella voor bedrijven met leghennen en reproductiedieren gaat wijzigen. Reden voor deze wijziging is dat de nu in Nederland gevolgde werkwijze voor de officiële monstername voor Salmonella in strijd is met EU voorschriften. Met name de onafhankelijkheid van de monstername werd door de EU in twijfel getrokken. De nieuwe werkwijze komt niet helemaal als een verrassing, want er was al afgesproken dat Nederland zijn werkwijze zou gaan veranderen zodra het ministerie van Economische Zaken de uitvoering van regelgeving van het PPE had overgenomen.

Om welke monstername gaat het?

Het gaat om de officiële monstername die tot nu toe werden uitgevoerd door een officieel geregistreerde dierenarts of de HOSOWO monsternemer;

  • Voor reproductiedieren: in alle stallen 2 monsternames per ronde, met voldoende tijd er tussen.
  • Voor leghennen: één stal per jaar per bedrijf met méér dan 1000 dieren.
  • Voor vleeskuikens en vleeskalkoenen: één stal wordt bemonsterd, op een steekproef van 10% van de bedrijven (hier vindt dus niet op alle bedrijven een officiële monstername plaats).

Wie gaat deze taak uitvoeren?

Voor 2015 heeft de NVWA deze taak uitbesteed aan de GD en KBBL. Hierbij ligt de coördinatie van de monstername, analyse en uitslagen bij de GD. Het KBBL verzorgt de daadwerkelijke monstername. GD zorgt er voor dat de uitslag terechtkomt bij KIPnet, uw dierenarts en uzelf. Niet negatieve uitslagen worden gemeld aan het NVWA. KBBL neemt contact op om een afspraak te maken voor de monstername en houdt daarbij voor zover al mogelijk rekening met de monsternames die u zelf uitvoert. U, of een persoon die u vertegenwoordigt, tekent voor een correcte monstername!

Mag een officiële monstername een eigen monstername vervangen?

Ja, maar u blijft wel zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de monsternames volgens het schema dat geldt voor uw productie / bedrijfstype.

Wie betaalt de kosten van de officiële monstername?

De kosten van de coördinatie, monstername, monsteranalyse en de verzending van de uitslagen worden door het ministerie van Economische Zaken betaald. U krijgt hiervoor dus geen rekening.

Meer informatie

Voor een toelichting op de regelgeving kijkt u op de website van het NVWA (webdossier Salmonella), of u belt met het Klantcontactcentrum via 0900-0388. U kunt u vraag ook per email stellen, via info@nvwa.nl. Of lees meer informatie in deze brief van het NVWA “Werkwijze officiële monstername Salmonella”.

 

Overige berichten

"Efficiëntie behalen in groot netwerk"

25 november 2023 - Herman Brus ziet mogelijkheden voor efficiëntie en groeipotentie voor Verbeek Broederij en Opfok in Nederland, België en Duitsland met Novogen...
Lees meer

Intensieve samenwerking Ter Heerdt en Verbeek

03 oktober 2023 - Per 1 januari 2024 gaan Verbeek en Ter Heerdt een intensieve samenwerking aan inzake de productie van broedeieren, ééndagskuikens en 17 weekse...
Lees meer

Open dag van Kruistum de Greef

01 augustus 2023 - Wij zijn verheugd om u op de hoogte te brengen van de recente succesvolle open dag bij familie van Kruistum - de Greef. Het was een evenement vol enthousiasme...
Lees meer