Verbeek werkt aan flexibiliteit en kostprijs

Publicatiedatum: 11 september 2015

In 2012 maakte Verbeek de keuze voor het ras NOVOgen. Daarnaast is het bedrijf buiten Nederland nog een deel van de Europese markt van deze nieuwe producten gaan voorzien en heeft zij haar productie en sales organisatie fors gereorganiseerd. “Inmiddels zijn wij drie jaar verder en kijken wij tevreden terug op de door ons gemaakte keuzes”, zegt algemeen directeur Herman Brus. “Tegelijkertijd beseffen wij dat wij onze organisatie nog efficiënter moeten maken om helemaal klaar te zijn voor de toekomst.” Reden om de organisatie nog verder te stroomlijnen op kostprijs en flexibiliteit.

Bij Verbeek zijn ze er vast van overtuigd dat de Europese legpluimveehouderij nog meer gaat merken dat zij zich in een grillige wereldmarkt bevindt. Volgens Herman Brus vereist dit een uitermate efficiënte en flexibele organisatie van de gehele productieketen. “Ook wij moeten als bedrijf hierin nog een extra stap zetten om klaar te zijn voor de toekomst.”

NOVOgen-rassen kunnen concurrentie aan

In thuismarkt Nederland heeft Verbeek haar klanten de afgelopen jaren kennis laten maken met de nieuwe rassen van NOVOgen. Deze zijn in korte tijd geaccepteerd en gewaardeerd. “Natuurlijk hebben wij in het begin op basis van ervaringen nog aanpassingen doorgevoerd in product en aanpak. Maar wij durven gerust te zeggen dat de NOVOgen-hennen qua productie de concurrentiestrijd prima aankunnen en op een aantal facetten, zoals bijvoorbeeld gedrag en werkgemak, een duidelijke meerwaarde laten zien”, aldus Brus.
Dat de NOVOgen-hennen van prima kwaliteit zijn, blijkt ook uit de snelle groei die Verbeek met deze rassen realiseert op de buitenlandse markt. Ook daar worden de nieuwe hennen op basis van hun prestaties met enthousiasme ontvangen.
 

Grillige wereldmarkt vereist efficiëntie en flexibiliteit

Naast het enthousiasme over de NOVOgen-hennen ziet Verbeek ook een aantal belangrijke andere ontwikkelingen in de markt. Zo ziet ze dat in de Nederlandse markt de vervanging van hennen afneemt. Koppels worden langer aangehouden. Ook is er op zowel de Europese als de wereldmarkt een structurele overcapaciteit. “Omdat wij als organisatie op deze marktontwikkelingen voorbereid willen zijn, passen wij onze organisatie nog verder aan met een duidelijke focus op onze kernactiviteiten. Dit betekent concreet dat wij een efficiencyslag gaan maken in onze broederij en met een kleiner, slagvaardig team de Nederlandse en internationale markt zullen gaan bewerken”, legt Brus uit.

Concrete aanpassingen die doorgevoerd worden:

  • Kleinere koppels, die in verschillende buitenlandse markten verkocht worden, zullen lokaal in deze landen worden gebroed. Hiermee worden de transportkosten van kleinere koppels aanzienlijk beperkt.
  • In de broederij gaat Verbeek van 4 naar 3 uitkomstdagen. Zo kan ze de benodigde kuikens nog efficiënter produceren. Wel betekent dit, dat er in de broederij arbeidsplaatsen komen te vervallen.
  • Het opfokvolume is verder aangepast aan de nieuwe marktomstandigheden, waardoor wij meer vraaggestuurd kunnen werken.
  • De verkooporganisatie krijgt een plattere structuur. Door ontwikkelingen op het gebied van automatisering en het flexibeler inzetten van de teams komen er ook op kantoor en in de buitendienst van Verbeek arbeidsplaatsen te vervallen.

Steun van aandeelhouders

Deze aanpassingen in de organisatie heeft de volledige steun van de aandeelhouders. Ook zij zijn er van overtuigd dat dit het juiste antwoord is op de veranderingen in de wereldmarkt voor eiproductie. Daarin kunnen alleen de meest efficiënte en flexibele organisaties succesvol zijn. Brus: “Wij zijn er van overtuigd dat wij met deze aanpassingen onze kosten verder terugbrengen en flexibeler worden. Daarnaast kunnen wij op deze manier kuikens en hennen blijven leveren van onbesproken kwaliteit. Producten waarmee de pluimveehouder in deze sterk veranderende pluimveemarkt succesvol kan zijn.”

 

Overige berichten

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer

De broertjes van onze opfokhennen…. Wat is de toekomst?

24 juli 2020 - In de huidige praktijk worden de broertjes van onze opfokhennen op de legkuikenbroederijen geëuthanaseerd. Hoewel deze eendagshaantjes geen afvalproduct...
Lees meer

Licht….over of onder belicht?

21 mei 2019 - Sinds jaar en dag is verlichting in pluimveestallen een belangrijk thema en van grote invloed op de productieresultaten en het gedrag van leghennen. Vanuit...
Lees meer