Verbeek & NOVOGEN Fit For Future

Publicatiedatum: 10 juni 2016

Tekstvak:   Themadag Verbeek‘Fit For Future’Woensdag 1 juni organiseerden Verbeek en NOVOGEN een relatiedag voor de periferie, vermeerderaars, opfokkers en pluimveehouders. De locatie -het centraal gelegen Sport en Congres centrum Papendal in Arnhem- sloot naadloos aan bij het thema van de dag: ‘Fit For Future’!

Aanleiding voor de organisatie van deze themadag was de recente wijziging in de aandeelhoudersstructuur van Verbeek. Een mooi moment om alle relaties kennis te laten maken met de aandeelhouder en om gezamenlijk bij te praten over de ontwikkelingen binnen het bedrijf, de markt en de sector in zijn algemeenheid.

Herman Brus, directeur van Verbeek, nam als dagvoorzitter de aanwezigen kort mee door het gevarieerde programma met sprekers uit bijna alle lagen van de eierproductieketen. Vervolgens werd ingezoomd op de ontwikkelingen en stappen die Verbeek recentelijk heeft gemaakt. Een klein, flexibel en betrokken team met de focus op de kernactiviteiten broeden, opfokken en technische ondersteuning. Er wordt samengewerkt met partners die specialist zijn binnen hun vakgebied, denk aan dierenartsen en transport. Maar ook is er veel kennisoverdracht tussen de verschillende pluimveesegmenten binnen Europa, doordat Verbeek dé distributeur van NOVOGEN in Europa is geworden.    

Ontwikkelingen wereldmarkt diergenetica

Frédéric Grimaud, president van Groupe Grimaud, nam de aanwezigen vervolgens mee in de ontwikkelingen binnen de wereldmarkt van de diergenetica. Deze wordt gekenmerkt door oligopolie, waarbij iedere fokkerijorganisatie zijn verantwoording moet nemen voor efficiency, milieu, dierwelzijn, diversiteit en segmentatie. Dat er binnen de legsector wereldwijd vraag was en is naar diversiteit, bleek wel uit de presentatie van Mickael Le Helloco (Directeur NOVOGEN). Zijn presentatie gaf een karakteristiek van de wereldeiermarkt en de goede afzetontwikkelingen, die NOVOGEN daarin de laatste jaren heeft doorgemaakt. Eén van de belangrijkste conclusies uit zijn verhaal; NOVOGEN had deze ontwikkelingen nooit kunnen doormaken als het product in de basis niet van goede kwaliteit is.   

Pijlers fokprogramma

In het verlengde daarvan presenteerde Thierry Burlot, de geneticus van NOVOGEN, de belangrijkste pijlers van het fokprogramma dat gericht is op eiproductie en persistentie, ei kwaliteit, aanpassingsvermogen, leefbaarheid en efficiency. Daarbij werd nogmaals duidelijk dat het onderscheidende en makkelijke gedrag van de NOVOGEN niet uit de lucht komt vallen. NOVOGEN was de eerste fokorganisatie die hun zuivere lijnen in groepshuisvesting plaatste, waardoor bredere selectiecriteria gecreëerd werden. Ook was het interessant om te horen dat vorig jaar het eerste systeem met individuele legnesten in gebruik is genomen. Daarin wordt per individuele hen o.a. het nestgedrag, tijdstip van leg, de tijdsduur van leg en de ei kwaliteit gemeten. Ook dit is weer een compleet nieuwe selectiemethode die de zuivere lijnen een stuk dichter naar de veldcondities van de uiteindelijke legpluimveehouder brengen. Samen met de genoomselectie, waar momenteel ook hard aan gewerkt wordt, werd duidelijk dat de genetische vooruitgang van de leghennen hybriden nog lang niet aan zijn eind is!

Technische ontwikkelingen

Na de pauze verzorgde Gerrit Morren, productmanager binnen Verbeek, een presentatie over de technische ontwikkelingen op het gebied van moederdieren, de broederij en de opfok tot 28 weken. Belangrijke items die naar voren kwamen lagen in het feit dat Verbeek al sinds 2014 alle moederdieren met hele snavels huisvest. Of daar een epigenetisch effect van verwacht mag worden valt in de praktijk altijd moeilijk aan te tonen. Feit is wel dat Verbeek met de onbehandelde NOVOGEN moederdieren goed draait. Ondanks dat er een gigantische moderniseringsslag binnen de legbroederijen heeft plaatsgevonden, worden er nog steeds kwaliteitsslagen gemaakt op het gebied van kuikenkwaliteit. Het voorverwarmen van langer opgeslagen eieren is daar een goed voorbeeld van. Binnen het opfokconcept is de afgelopen twee jaar voornamelijk veel onderzoek verricht naar lichtschema’s en voermanagement. De toegevoegde waarde van Late-step-down lichtschema’s op aanhoudingsduur, persistentie en leefbaarheid valt in de praktijk te bezien. Daarentegen is met de introductie van een extra voerbeurt in de namiddag twee stappen voorwaarts gemaakt. De hennen zijn iets zwaarder en uniformer, maar nog belangrijker is dat de gezondheid van de darmen beter in balans blijft en dat de hennen makkelijker opstarten bij de pluimveehouder. Naast het bestaande kwaliteit opfokconcept, wordt er op het vlak van hele snavels gewerkt met dikker kuikenpapier, extra pikblokken en snavelgarnituur. Luzerne en maagkiezel zat al standaard in het Verbeek assortiment. Het effect van de opfokbezetting is een interessant thema, maar daarbij is de bezetting bij de legpluimveehouder key.

Consument- en markteisen

Vervolgens werd er dieper op de markt ingegaan door de ‘externe’ sprekers Machiel Kamerbeek, Sectormanager Veehouderij, Food & Agri Nederland van de Rabobank en Petro Boon van eierhandel Gebr. Van Beek. Beide sprekers zoomden in op de huidige en toekomstige consument- en markteisen. Bij het houden van onbehandelde hennen is andermaal duidelijk geworden dat de consument eis altijd sneller gaat dan de wetgeving. Naast het ingrepenbesluit is het doden van ééndagshaantjes het volgende welzijns-item waarmee de sector zal moeten handelen. Een andere uitdaging zit in de kostprijs ontwikkeling. Beide sprekers zien geen problemen bij uitloop bedrijven. Scharrel begint echter een Europees bulk product te worden, waarbij Nederland en Duitsland het af moeten leggen ten opzichte van de Oost- en Zuid Europese landen. Degene die daarbij zijn ondernemingsplan niet op orde heeft met bijvoorbeeld het aantal pluimveerechten, kan serieuze blokkades verwachten. Positivisme wordt gezien in het productiemodel van de Nederlandse familiebedrijven.

Onderscheiden

Hoe hoger de technische eisen worden, des te beter kan de Nederlandse pluimveehouder zich onderscheiden door zijn specialisme. Daarnaast is dierenwelzijn in de Oost- en Zuid Europese, alsook in andere werelddelen (US), een terugkerend onderwerp op de agenda. Het kan niet anders dan dat de Nederlandse pluimveesector zijn voorlopers rol op dat moment kan benutten.

Stabiele basis

‘Fit For Future’ bleek een geslaagd thema onderwerp te zijn. Verbeek als broederij en opfokorganisatie heeft met Groupe Grimaud, NOVOGEN en het management een stabiele basis gekregen. Het doorontwikkelen van de aanwezige kennis zal nodig zijn om ook in de toekomst onderscheidend te zijn. Samen met NOVOGEN is een breed marktpotentieel voorhanden en het product onderscheidt zich op het vlak van gedrag en voerefficiency. Juist deze combinatie kan de komende jaren het verschil gaan maken voor pluimveehouders die zich in een Europese markt steeds meer op dierwelzijn moeten focussen.      

Download hier de presentaties van iedere spreker >
 

 

Overige berichten

"Efficiëntie behalen in groot netwerk"

25 november 2023 - Herman Brus ziet mogelijkheden voor efficiëntie en groeipotentie voor Verbeek Broederij en Opfok in Nederland, België en Duitsland met Novogen...
Lees meer

Intensieve samenwerking Ter Heerdt en Verbeek

03 oktober 2023 - Per 1 januari 2024 gaan Verbeek en Ter Heerdt een intensieve samenwerking aan inzake de productie van broedeieren, ééndagskuikens en 17 weekse...
Lees meer

Open dag van Kruistum de Greef

01 augustus 2023 - Wij zijn verheugd om u op de hoogte te brengen van de recente succesvolle open dag bij familie van Kruistum - de Greef. Het was een evenement vol enthousiasme...
Lees meer