Update situatie Vogelgriep

Publicatiedatum: 31 maart 2017

Op 27 maart jl. heeft een risicobeoordeling door de deskundigengroep dierziekten plaatsgevonden en is de situatie m.b.t. de vogelgriep opnieuw geanalyseerd.

Wij als Verbeek zien het ook graag anders, maar in deze is de Overheid de beslissende partij.

Het bericht van AVINed d.d. 29-3-2017 luidt als volgt:

 

 

Geachte mevrouw, heer,

De ophokplicht blijft voorlopig in stand. Dat is de conclusie op basis van een risicobeoordeling door de deskundigengroep dierziekten die afgelopen maandag opnieuw de situatie voor vogelgriep heeft geanalyseerd. In een bestuurlijk overleg heeft het Ministerie van EZ gisteren de conclusies aan de sector medegedeeld en vandaag is hierover een brief aan de Tweede Kamer verschenen. Zie hiervoor deze link. In de tweede week van april wordt opnieuw een deskundigenbeoordeling verwacht.

Hoewel in de commerciële houderij in Nederland de situatie rustig lijkt zijn recent respectievelijk op 20 en 23 maart in Woerdense Verlaat en De Wijk (Drenthe) hobbykippen bij particulieren besmet geraakt met het HPAI virus. In zekere zin kunnen hobbydieren als verklikkerkippen worden gezien en betekenen deze besmettingen dat het virus nog niet uit de omgeving is verdwenen. In het bestuurlijk overleg is besproken om de voorwaarden voor de bestaande landelijke bezoekersregeling zodanig aan te passen dat er meer mogelijkheden komen voor stalbezoek indien dat nodig is. De hygiëne eisen in deze regeling blijven echter onverkort van kracht. Deze komen neer op schoon erin en schoon eruit op basis van een doucheprotocol.  AVINED doet een beroep op een ieder in de sector de discipline hierin vast te houden.

Verder is in de brief aangekondigd dat per 6 april a.s. de individuele koppelbenadering vervalt voor het bepalen of de status van eieren van vrije uitloopkippen moet worden teruggebracht naar stempel 2. Volgens onze informatie zijn er momenteel ca. 50 bedrijven met koppels legkippen die nog geen 12 weken eieren leggen en dus konden de eieren hiervan door de individuele koppelbenadering nog met een 1 worden gestempeld. De regels van de Europese Commissie zijn echter minder flexibel en vindt dat alleen een landenbenadering is toegestaan. Omdat landen onderling sterk naar elkaar kijken of de regels goed worden toegepast (wij doen dat ook met Duitsland), kan Nederland jammer genoeg uiteindelijk niet anders dan hierin volgen.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
AVINED

Alex Spieker


Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein | Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein
Tel (088) 998 43 37 | Mobiel (06) 22 34 74 65
E-mail aspieker@avined.nl  |  Internet www.avined.nl

P Denk aan het milieu, voordat u deze mail print! ü

Disclaimer
Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder derden te verspreiden. AVINED sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht. AVINED staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als ‘Stichting AVINED' onder nummer 59546247

Overige berichten

"Efficiëntie behalen in groot netwerk"

25 november 2023 - Herman Brus ziet mogelijkheden voor efficiëntie en groeipotentie voor Verbeek Broederij en Opfok in Nederland, België en Duitsland met Novogen...
Lees meer

Intensieve samenwerking Ter Heerdt en Verbeek

03 oktober 2023 - Per 1 januari 2024 gaan Verbeek en Ter Heerdt een intensieve samenwerking aan inzake de productie van broedeieren, ééndagskuikens en 17 weekse...
Lees meer

Open dag van Kruistum de Greef

01 augustus 2023 - Wij zijn verheugd om u op de hoogte te brengen van de recente succesvolle open dag bij familie van Kruistum - de Greef. Het was een evenement vol enthousiasme...
Lees meer