Tweedaags seminar Verbeek voor Poolse legpluimveehouders groot succes

Publicatiedatum: 25 maart 2014

Afgelopen week hield Verbeek Broederij en Opfok een tweedaags pluimveeseminar voor Poolse klanten. 25 bezoekers bezochten tijdens het praktijkdeel de broederij van Verbeek en opfokstallen. Het bezoek, bestaande uit eigenaren en personeel van opfok- en legbedrijven uit heel Polen,  werd tijdens het theoriedeel uitgebreid bijgepraat over de opfok- en legstrategie van Verbeek, waaronder water- , voer en lichtmanagement.

 

Het programma was bomvol gepland. De organisatie was in handen van Natalia Kaik en Karolina Poniatowska, de sales agentes van Verbeek in Polen. Na het welkom en ontvangst van teamleider Hans van Leeuwen, waarin hij Verbeekinformatie afwisselde met uitleg over de strategische keuzes van Verbeek, ging het programma verder de diepte in met Jac Matijsen, technisch manager bij Verbeek. Matijsen begon zijn presentatie met de opvang van kuikens, gevolgd door voerstrategie en de juiste klimaatomstandigheden.

Op latere momenten in het programma werden presentaties gegeven over water- en lichtstrategie en werd er uitgebreid stilgestaan bij hygiënische maatregelen tijdens de opfok en voor bezoekers aan bedrijven. Ook het schema voor vaccinaties werd uitvoerig besproken.

Praktijkbezoeken sluiten naadloos op theoriedeel Pluimveeseminar
Tijdens het praktijkdeel werd eerst de moderne broederij van Verbeek bezocht in Zeewolde. Wegens hygiënevoorschriften moest de hele groep onder de douche, voordat ze met eigen ogen konden zien hoe Verbeek haar broedstrategie in de praktijk uitvoert. Ook werd er aandacht besteed aan het opvangen van eendagskuikens in de praktijk. Een bezoek aan een opfokbedrijf met volière - en kooi-opfok gaf openheid van zaken over de voer- , water- en lichtstrategie van Verbeek - bij de boer in de stal.

De klanten waren enthousiast en stelden veel vragen. Ze gaven positieve feedback op het programma. “We kijken terug op een geslaagd seminar, waarin onze klanten veel informatie opdeden over Verbeek en onze aanpak. Wij als Verbeekteam zijn blij om onze kunde en kennis te kunnen delen met onze relaties en andersom”, aldus Hans van Leeuwen.

Overige berichten

Nieuwkomers in de biologische pluimveehouderij

06 september 2021 - Na jarenlange ervaring met het houden van gangbaar melk- en vleesvee gecombineerd met akkerbouw gooide de familie Willems het roer om. De vierde generatie...
Lees meer

De familie Lalkens, Oet Grunn!

29 juni 2021 - In Woltersum runt de familie Lalkens een prachtig pluimveebedrijf met twee freiland stallen, waarin 34.000 en 21.000 NOVOgen Brown Light hennen worden...
Lees meer

Wijziging salmonella subsidie en DGF heffing in 2021

29 juni 2021 - Tot eind vorig jaar werd de salmonella subsidie door de RVO uitgekeerd aan de opfokorganisaties, die deze vervolgens uitbetaalden aan de legpluimveehouders....
Lees meer