‘’Transitiemanagement –Investeer in groei en ontwikkeling tijdens de opfok!’’

Publicatiedatum: 21 mei 2019

De eerste 30 weken van uw leghen zijn doorslaggevend voor het uiteindelijke koppelresultaat! Daarvoor werkt ons team van betrokken opfok- en buitendienstmedewerkers nauw samen met de opfokkers, dierenartsen, voerleveranciers en natuurlijk de legpluimveehouder. In dit proces is Verbeek’s hennenpaspoort één van de tools die bijdragen aan een transparante en volledige koppel communicatie.
In een eerder nieuwsbericht eind vorig jaar lieten wij u al weten dat het hennenpaspoort uitgebreid is met o.a. de voersamenstelling aan het einde van de opfok. Maar zeker zo belangrijk; wij benaderen al onze klanten om de opstart resultaten van het opgezette legkoppel te evalueren. De informatie die wij hieruit opdoen vormt belangrijke input om het totale opfokconcept van Verbeek constant te blijven verbeteren.

Naast de feedback richting onze opfokkers en opfokbegeleiders over de kwalitatieve opfok parameters, zoals beun- en nestgedrag en bijvoorbeeld de water en voeropname, krijgen we door de data uit de opstart van de legkoppels een interessante database. Hiermee kunnen mogelijke relaties tussen de opfokperiode en de latere legfase veel beter in beeld gebracht worden.

Gezien de looptijd van de database komt dit laatste nu nog te vroeg, maar wat wij als Verbeek wel durven te stellen is dat onze doelstelling voor het afleveren van een robuuste, goed ontwikkelde hen, zich duidelijk terugbetaald  in een betere, makkelijkere opstart van uw legkoppel.

In onderstaande figuren ziet u een overzicht van de voeropname, de eigewichten en het aantal eieren van 95 opgestarte NOVOgen Brown Light koppels in 2018. Daarbij hebben wij een selectie gemaakt tussen de koppels op lichaamsgewicht einde opfok:

  1. Afgeleverd op norm (norm tot +25 gr boven norm) – oranje kolommen
  2. Afgeleverd boven norm (>25 gr boven norm) – grijze kolommen.    

Uit deze figuren blijkt voor Verbeek dat de gewenste opfokstrategie aansluit bij de vraag van de legpluimveehouder. Een goed ontwikkelde, robuuste leghen met een goede krop- en vreet capaciteit vergemakkelijkt de overgang van de opfok naar de legproductie!

In Figuur 1 zien we namelijk dat zwaardere hennen uit de opfok, direct vanaf het begin meer vreten. In de eerste week na het overzetten (t/m 20 weken) is dit effect gemiddeld bijna 9 gram. Dit effect lijkt zich pas rond 29 weken te stabiliseren.

Figuur 1. Voeropname poh tot 29 weken van NOVOgen Brown hennen, geclassificeerd naar hennen op norm (oranje) en hennen boven norm (grijs).

In dezelfde trend zien wij in Figuur 2 dat er ook een duidelijk effect is van lichaamsgewicht op vroeg eigewicht. De groep ‘boven norm’ produceert ca 1,5 gr zwaardere eieren in de opstart. Dit effect wordt natuurlijk versterkt door de hogere voeropname in de start. In het laatste Figuur 3 zien we dat er geen duidelijk effect is van lichaamsgewicht op de start van de leg productie. Op 25 weken produceert de groep ‘op norm’ gemiddeld 28,1 ei tegenover 27,7 ei voor de zwaardere ‘hennen boven norm’. Op 29 weken is het verschil echter nihil, met resp. 54,4 en 54,3 ei poh.   

Figuur 2. Eigewicht poh tot 29 weken van NOVOgen Brown hennen, geclassificeerd naar hennen op norm (oranje) en hennen boven norm (grijs).

Figuur 3. Aantal eieren p.o.h. tot 29 weken van NOVOgen Brown hennen in 2018, geclassificeerd naar hennen op norm (oranje) en hennen boven norm (grijs).

Wij blijven deze koppels met belangstelling volgen om de effecten op latere legpersistentie en ei kwaliteit in beeld te krijgen. Overigens zijn de weergegeven resultaten (patronen) identiek voor de NOVOgen White koppels. Voor het moment: deze resultaten bevestigen dat een goed ontwikkelde opfokhen de overgang van opfok naar leg een stuk makkelijker maakt!

Overige berichten

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer

De broertjes van onze opfokhennen…. Wat is de toekomst?

24 juli 2020 - In de huidige praktijk worden de broertjes van onze opfokhennen op de legkuikenbroederijen geëuthanaseerd. Hoewel deze eendagshaantjes geen afvalproduct...
Lees meer

Licht….over of onder belicht?

21 mei 2019 - Sinds jaar en dag is verlichting in pluimveestallen een belangrijk thema en van grote invloed op de productieresultaten en het gedrag van leghennen. Vanuit...
Lees meer