Opfok is topsport!

Publicatiedatum: 23 februari 2015

Opfok is topsport; zonder innovatie geen vooruitgang! Maar op welk gebied kan er nog progressie geboekt worden? Net als onze klanten, is dat dé vraag die wij als Verbeek onszelf continue stellen. Over uitdagingen, aanpassingen, genetica en resultaten van een aangepaste voerstrategie.

Een terugblik over de afgelopen jaren laat zien dat de ontwikkeling van het Nivo-Varia opfoksysteem heeft geresulteerd in een vlotte hen die zich goed door de verschillende systemen beweegt. Daarnaast zijn uniformiteit, vitaliteit en legrijpheid al jarenlang de vaste pijlers van het opfokconcept van Verbeek. De kennis over voer-, licht-, klimaat- en veterinair management bevindt zich op een hoog niveau, maar deze processen zijn nooit ‘uitgedokterd’ en altijd aan veranderende (markt)omstandigheden onderhevig. Kijken we naar de komende jaren, dan vormt het ingrepenbesluit een belangrijke verandering. Maar ook op korte termijn zijn er zaken waarop gereageerd moet worden zoals bijvoorbeeld de IB-problematiek.

Juiste combinatie genetica en opfokstrategie

Om bovenstaande uitdagingen te overzien, is het aanpassings- en incasseringsvermogen van de leghen de rode lijn in de fokkerij. Risicofactoren op het legbedrijf zullen gemeden moeten worden. Daarnaast is een juiste combinatie tussen genetica en opfokstrategie een extra steun in de rug. Een goed ontwikkeld karkas met extra lichaamsreserve is daarbij direct een voordeel. Een inventarisatie van de Verbeek hennenpaspoorten laat zien dat we op de juiste koers zitten. In 2014 werden de NOVOgen Brown hennen gemiddeld 28 gram boven norm afgeleverd, met een uniformiteit van bijna 86%. Voor de NOVOgen White lagen deze cijfers op 42 gram boven norm, met een uniformiteit van dik 89%.

Extra voerbeurt in de namiddag

Maar dat het beter kan, bewijzen de cijfers van de afgelopen 1,5 maand. In oktober werd een aanpassing doorgevoerd in de voerstrategie. Een extra voerbeurt in de namiddag voorkomt voor 99% dat er hennen op stok gaan met een lege krop. Productmanager Gerrit Morren: “Hoewel we tevreden waren met de prestaties van het ochtend blokvoeren, zijn er toch kritieke momenten in de opfok waarbij hennen gestrest kunnen raken. Denk daarbij aan de vaccinatiemomenten en voerfase overgangen. Met de start van het voerblok in de namiddag geven we juist deze hennen een kans om de groei, ontwikkeling en uniformiteit op peil te houden, zonder dat we concessies doen aan het blokvoeren. Om dit goed te managen hebben onze opfokkers de kilogrammen per voerbeurt geregistreerd. Op basis van deze resultaten werd samen met de opfokbegeleider het optimale voerblok bepaald. Hiermee sluit het management in de opfokperiode nóg beter aan op de legperiode.”

Hogere voeropnamecapaciteit

“Bij de overgang naar het legbedrijf zien we dat dit voermanagement leidt tot een hogere voeropnamecapaciteit in de eerste weken. De hennen zijn in deze fase gewend de goot goed leeg te eten en gaan met een volle krop de nachtperiode in. Om in de legperiode deze voeropnamecapaciteit te behalen is het van groot belang dat de voerbeurten in de eerste weken goed op elkaar aansluiten en de voergoot één keer per dag echt leeg komt.’’

Continue werken aan het verbeteren van uw resultaat

Inmiddels zijn de eerste hennen afgeleverd met deze voerstrategie. De gewichten van de NOVOgen Brown hennen zaten tijdens de uniformiteitsweging op 16 weken gemiddeld 40 gram boven de norm, een vooruitgang van 12 gram. Een goed voorbeeld hoe we binnen Verbeek continue werken aan het verbeteren van uw resultaat.

 


 

Overige berichten

"Efficiëntie behalen in groot netwerk"

25 november 2023 - Herman Brus ziet mogelijkheden voor efficiëntie en groeipotentie voor Verbeek Broederij en Opfok in Nederland, België en Duitsland met Novogen...
Lees meer

Intensieve samenwerking Ter Heerdt en Verbeek

03 oktober 2023 - Per 1 januari 2024 gaan Verbeek en Ter Heerdt een intensieve samenwerking aan inzake de productie van broedeieren, ééndagskuikens en 17 weekse...
Lees meer

Open dag van Kruistum de Greef

01 augustus 2023 - Wij zijn verheugd om u op de hoogte te brengen van de recente succesvolle open dag bij familie van Kruistum - de Greef. Het was een evenement vol enthousiasme...
Lees meer