Novogen hennen: onderscheid door goede legpersistentie tegen scherpe voeropname

Publicatiedatum: 20 juni 2017

De technische cijfers van pluimveehouders zijn de ruggengraat, de bewijslast, van de succesvolle combinatie tussen genetica, opfok- en bedrijfsmanagement. Binnen Verbeek wordt er veel aandacht besteed aan het verzamelen en analyseren van de legresultaten. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Dat zijn continu de vragen die ons bezig houden; Verbeek als opfokorganisatie, maar ook de fokorganisatie Novogen. Daarbij is het belangrijk dat er een vergelijking gemaakt kan worden met ‘de rest’, het gemiddelde. Daarbij is Legmanager op dit moment de meest gebruikte vergelijkende database. Alle rassen en alle opfokorganisaties zijn daarin immers vertegenwoordigd.

Via onderstaande links kunt u een geactualiseerde lijst openen van recentelijk afgesloten koppels Novogen Brown en Novogen White. Voor de Novogen Brown hebben we een vergelijking gemaakt met de gemiddelde resultaten uit Legmanager op 72 en 80 weken. Voor de Novogen White op 72, 80 en 90 weken. Daarbij varieert het aantal koppels dat Verbeek verzamelt heeft van 25% tot 35% ten opzichte van het totaal aantal koppels in Legmanager.

Bij de Novogen Brown valt op dat het aantal ei p.o.h op zowel 72 als op 80 weken bovengemiddeld is (resp. +4 en +3 ei p.o.h.). Voor een klein deel wordt dit verklaart door een lagere uitval (-1%), maar vooral door een betere persistentie en hogere piekproductie. Voor Verbeek is dit een bevestiging dat ons kwaliteitsdenken ruimschoots terugbetaald wordt. In ons opfokconcept wordt er o.a. maximaal ingezet op:

  • Jeugdgroei
    In de eerste 8-10 weken wordt het frame neergezet wat de kapstok is voor een goede persistentie en ei kwaliteit
  • Robuustheid
    Een plus op het lichaamsgewicht creëert incasseringsvermogen. Met een ochtend en middag voerbeurt is er voldoende krop capaciteit en is de voeropname getraind. 
  • Vitaliteit
    Het vaccinatieprogramma wordt samengesteld met onze veterinaire partners. Indien nodig wordt dit geactualiseerd naar nieuwe ‘veld’ontwikkelingen en/of stalspecifieke eisen.

In de gemiddelde resultaten zien we een lagere ei massa voor de Novogen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Op zichzelf is dit geen probleem. De Verbeek Novogen Brown lijst bestaat voor 98% uit Light koppels, die veel eerste soort M en L eieren produceren, maar weinig XL eieren. Daarbij is het belangrijker om te zien hoe de voeropname zich verhoudt. Daarbij is er een aanzienlijk verschil in de cumulatieve voederconversie. Op 72 weken is dit bijna 0,10 lager voor de Novogen Brown ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Bij een voerprijs van 25 euro / 100 kg resulteert dit in een saldo opbrengst van meer dan 60 cent per hen.

Bij het witte segment zien we dat de verschillen kleiner zijn. Dat is een trend die zich al enkele jaren heeft ingezet. Het aantal ei p.o.h. ligt voor de Novogen White in lijn met het landelijk gemiddelde. Verder valt ook hierbij op dat de uitval en de voeropname aan de goede kant van het gemiddelde staan. Met de introductie van de Novogen White Light zal aankomend jaar de persistentie en aantal ei p.o.h. zich alleen maar verbeteren.

Voor Verbeek bevestigen deze resultaten dat we samen met Novogen de goede weg ingeslagen zijn. Onze leghennen onderscheiden zich op genetisch vlak door een goede legproductie en ei kwaliteit, tegen een zeer scherpe voeropname. De scherpe voeropname wordt zeker versterkt door het goede vederpakket en het makkelijke gedrag. Daarnaast moet het opfokmanagement en de ondersteuning in de legstal niet onderschat worden. Juist deze combinatie maakt Verbeek voor u als pluimveehouder interessant! 

 

Overige berichten

De familie Lalkens, Oet Grunn!

29 juni 2021 - In Woltersum runt de familie Lalkens een prachtig pluimveebedrijf met twee freiland stallen, waarin 34.000 en 21.000 NOVOgen Brown Light hennen worden...
Lees meer

Wijziging salmonella subsidie en DGF heffing in 2021

29 juni 2021 - Tot eind vorig jaar werd de salmonella subsidie door de RVO uitgekeerd aan de opfokorganisaties, die deze vervolgens uitbetaalden aan de legpluimveehouders....
Lees meer

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer