Novogen: gezonde bio-hen met uitstekende productieresultaten en een goede leefbaarheid

Publicatiedatum: 02 februari 2015

Op 20 januari jl. gaf Rob Boomstra, biologisch pluimveespecialist bij Verbeek Bio Europa, een lezing voor 25 enthousiaste biologische pluimveehouders in Duitsland. Thema van de lezing: het belang van de juiste biologische opfok als basis voor een gezonde bio-hen met uitstekende productieresultaten en een goede leefbaarheid.

Verbetering leefbaarheid en productie per bio-hen

De Nederlandse biologische opfoksector staat, onder aanvoering van Verbeek, al enkele jaren aan de top van de Europese biologische markt. Zo is door intensieve samenwerking tussen de biologische pluimveehouders, Verbeek, veevoederproducenten, onderzoeksinstituten en overheden de productie per bio-hen significant verbeterd en is de leefbaarheid van de biologische leghennen in Nederland met gemiddeld zo’n 10% gestegen. 

Een praktijkvoorbeeld

Een goed voorbeeld van deze prima productieresultaten is het koppel NOVOgen Brown Light van pluimveehouder Aart-Jan Vos uit Nijkerk. Het koppel werd in december afgesloten. Op 82 weken werden er 375 eieren per opgezette hen geraapt. Dat zijn 14 eieren boven norm, met slechts 6,8% cumulatieve uitval. Neem daarbij een cumulatieve voerconversie van 2,2 en je praat zelfs voor biologische begrippen over een zeer scherpe benutting. Zoals op de foto te zien is, zaten de hennen nog super in de veren op 82 weken leeftijd.

Belangenbehartiger

Verbeek wordt vanuit binnen- en buitenland regelmatig geconsulteerd door pluimvee-integraties, dierwelzijnsorganisaties en overheden om samen te werken aan een betere en gezondere bedrijfsvoering en uitstraling van de sector. Verbeek behartigt als lid van de zogenaamde ‘ketenwerkgroep pluimvee’ ook de belangen van haar opfokkers en biologische legklanten op het gebied van mogelijke nieuwe regelgeving binnen Nederland maar ook binnen de Europese Unie. Zo strijdt Verbeek voor een gelijk speelveld van eisen binnen de EU, waarbij gewaakt wordt voor onevenredige kostenverhogende voorschriften welke de concurrentie verhouding van Verbeeks klanten kunnen verstoren.

 

Overige berichten

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer

De broertjes van onze opfokhennen…. Wat is de toekomst?

24 juli 2020 - In de huidige praktijk worden de broertjes van onze opfokhennen op de legkuikenbroederijen geëuthanaseerd. Hoewel deze eendagshaantjes geen afvalproduct...
Lees meer

Licht….over of onder belicht?

21 mei 2019 - Sinds jaar en dag is verlichting in pluimveestallen een belangrijk thema en van grote invloed op de productieresultaten en het gedrag van leghennen. Vanuit...
Lees meer