Hoge competitiviteit van de NOVOgen Brown

Publicatiedatum: 12 april 2016

Onlangs is in het onafhankelijke testcentrum ‘MTD Ustrasice’ in Tsjechië de 23e internationale veldtest van commerciële leghennen uitgevoerd. Op het testcentrum worden de beschikbare commerciële leghennen-rassen onder veldcondities met elkaar vergeleken. Deze 23e test heeft de goede productiecapaciteit van de NOVOgen Brown weer aangetoond.

Alle rassen worden onder dezelfde condities uitgebroed, opgefokt en gehuisvest tot aan het einde van de test (identiek lichtprogramma, voercondities, entprogramma, etc.). Op 16 weken worden 180 hennen per ras willekeurig verdeeld in een legstal, die voorzien is van een verrijkt kooisysteem met een beschikbare leefruimte van 756 cm2 per hen. De belangrijkste productieparameters worden dagelijks gemonitord van 18 tot 74 weken.

Productieresultaten
Onderstaande tabel geeft de productieresultaten weer van de NOVOgen Brown vergeleken met de gemiddelde resultaten van de andere rassen, welke bestaan uit de ISA Brown, de Lohmann Brown Classic, Hy-line Brown, Bovans Brown, H&N Brown Nick en de Hisex Brown.

Deze resultaten tonen de allround eigenschappen van de goed producerende NOVOgen Brown aan.

  • Hoge productiviteit (97% bij piekproductie) en goede persistentie
  • Goede eischaal kwaliteit door een bovengemiddelde breuksterkte, zeer goede uniformiteit van de eigewichten en laag percentage 2e soort
  • Lage uitval
  • Goede voerconversie

 

Overige berichten

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer

De broertjes van onze opfokhennen…. Wat is de toekomst?

24 juli 2020 - In de huidige praktijk worden de broertjes van onze opfokhennen op de legkuikenbroederijen geëuthanaseerd. Hoewel deze eendagshaantjes geen afvalproduct...
Lees meer

Licht….over of onder belicht?

21 mei 2019 - Sinds jaar en dag is verlichting in pluimveestallen een belangrijk thema en van grote invloed op de productieresultaten en het gedrag van leghennen. Vanuit...
Lees meer