Eerste resultaten NOVOgen White Light!

Publicatiedatum: 21 september 2017

Verbeek heeft in het najaar van 2016 haar witte assortiment uitgebreid met de NOVOgen White Light. Evenals bij de NOVOgen Brown Light, karakteriseert de NOVOgen White Light zich door een goed eigewicht in de opstartfase. Als pluimveehouder bent u niet gebaat bij extra eieren onder de 53 gram. Het verschil in eigewicht en de betere eischaalkwaliteit wordt in de 2e helft van de productie behaald.

Inmiddels hebben wij enkele koppels NOVOgen White Light uitgeleverd, waarvan het oudste koppel inmiddels 27 weken is. Bij desbetreffende klant zitten 36.000 hennen in een twee etage stal. Wij delen deze eerste resultaten graag met u!

Bovenstaande resultaten zijn veelbelovend; een goede en snelle piekproductie in combinatie met een vroeg hoog eigewicht. Verbeek ziet daarom met vertrouwen de resultaten van de aankomende koppels NOVOgen White Light tegemoet.

Daarbij moet niet onvermeld blijven dat het opfok- en bedrijfsmanagement zeker zo doorslaggevend zijn als de genetica. De hennen voor deze pluimveehouder hebben een goede jeugdgroei doorstaan en werden bijna 50 gram boven norm afgeleverd. Verbeek’s opfokconcept is gericht op het afleveren van een vitale, bewegelijke hen met een onderscheidend hoog lichaamsgewicht en uniformiteit. Dit hoge lichaamsgewicht is met name bepalend voor het goede vroege eigewicht tijdens de start van de productie. Ook van de NOVOgen Light producten!

Figuur: Groeicurve van de lichaamsgewichten, 36.000 Novogen White Light.
Afgeleverd 4-7-17, opfokker B.Dijsselhof

 

Overige berichten

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer

De broertjes van onze opfokhennen…. Wat is de toekomst?

24 juli 2020 - In de huidige praktijk worden de broertjes van onze opfokhennen op de legkuikenbroederijen geëuthanaseerd. Hoewel deze eendagshaantjes geen afvalproduct...
Lees meer

Licht….over of onder belicht?

21 mei 2019 - Sinds jaar en dag is verlichting in pluimveestallen een belangrijk thema en van grote invloed op de productieresultaten en het gedrag van leghennen. Vanuit...
Lees meer