Eerste resultaten NOVOgen White Light!

Publicatiedatum: 21 september 2017

Verbeek heeft in het najaar van 2016 haar witte assortiment uitgebreid met de NOVOgen White Light. Evenals bij de NOVOgen Brown Light, karakteriseert de NOVOgen White Light zich door een goed eigewicht in de opstartfase. Als pluimveehouder bent u niet gebaat bij extra eieren onder de 53 gram. Het verschil in eigewicht en de betere eischaalkwaliteit wordt in de 2e helft van de productie behaald.

Inmiddels hebben wij enkele koppels NOVOgen White Light uitgeleverd, waarvan het oudste koppel inmiddels 27 weken is. Bij desbetreffende klant zitten 36.000 hennen in een twee etage stal. Wij delen deze eerste resultaten graag met u!

Bovenstaande resultaten zijn veelbelovend; een goede en snelle piekproductie in combinatie met een vroeg hoog eigewicht. Verbeek ziet daarom met vertrouwen de resultaten van de aankomende koppels NOVOgen White Light tegemoet.

Daarbij moet niet onvermeld blijven dat het opfok- en bedrijfsmanagement zeker zo doorslaggevend zijn als de genetica. De hennen voor deze pluimveehouder hebben een goede jeugdgroei doorstaan en werden bijna 50 gram boven norm afgeleverd. Verbeek’s opfokconcept is gericht op het afleveren van een vitale, bewegelijke hen met een onderscheidend hoog lichaamsgewicht en uniformiteit. Dit hoge lichaamsgewicht is met name bepalend voor het goede vroege eigewicht tijdens de start van de productie. Ook van de NOVOgen Light producten!

Figuur: Groeicurve van de lichaamsgewichten, 36.000 Novogen White Light.
Afgeleverd 4-7-17, opfokker B.Dijsselhof

 

Overige berichten

De familie Lalkens, Oet Grunn!

29 juni 2021 - In Woltersum runt de familie Lalkens een prachtig pluimveebedrijf met twee freiland stallen, waarin 34.000 en 21.000 NOVOgen Brown Light hennen worden...
Lees meer

Wijziging salmonella subsidie en DGF heffing in 2021

29 juni 2021 - Tot eind vorig jaar werd de salmonella subsidie door de RVO uitgekeerd aan de opfokorganisaties, die deze vervolgens uitbetaalden aan de legpluimveehouders....
Lees meer

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer