Bedrijfsreportage familie Klaassen uit Barneveld

Publicatiedatum: 01 november 2018

‘’Familie Klaassen uit Barneveld start met hun eerste biologische koppel NOVOgen Brown Light hennen volgens het split feeding concept ’’

In Barneveld aan de Rulerweg verbouwden Henk en Gerda Klaassen in de eerste helft van dit jaar hun verrijkte kooi stal naar biologisch. Kippen zijn hun hele leven al op het erf aanwezig; een stal met kooi opfok, een scharrelstal voor 12.000 hennen en een verrijkte kooi stal voor 14.000 hennen. ‘Van verrijkte kooi naar biologische hennen is een hele verandering, maar het past het beste in ons plaatje,’ aldus Henk en Gerda.

Naast de leghennen is er altijd melkvee en de laatste jaren jongvee opfok op het bedrijf aanwezig geweest. De aanwezige grond gaf daardoor de mogelijkheid om te schakelen naar 17.000 Freiland of 12.000 biologische hennen. ‘De combinatie van matige eierprijzen op het verrijkte kooi- en scharrel segment, de gunstige prijzen voor pluimveerechten en het arbeidsgemak, hebben ons ertoe laten besluiten om te schakelen naar 12.000 biologische hennen’ vertelt Henk.  


Foto: zijaanzicht van de wintergarden en uitloop

Vorig jaar maart gingen de laatste scharrel hennen weg en in juni het laatste verrijkte kooi koppel. Het jonge koppel NOVOgen Brown Light hennen (nu 31 weken) werd eind juli geleverd en legt inmiddels boven de 97%.. In de tussentijd is er hard gewerkt om alles op de plek te krijgen. De oude systemen werden verwijderd uit de scharrel- en verrijkte kooi stal. Er moest een wintergarden gebouwd worden, alsook een nieuw volière systeem. En dat alles zoveel mogelijk in eigen beheer.

Foto: nieuwe wintergarden van 7 meter breed, per sectie 2 ronddrinkers en luzerne.

Door de hele bedrijfsvoering heen kan men zien dat er met alle vernieuwingen geïnvesteerd is in kwaliteit, duurzaamheid en hygiëne. Bij binnenkomst een keurige hygiëne-sluis met douche. De buiten afscheiding van de 7 meter brede wintergarden is van een robuust open damwand profiel en geen windgaas. Ook de brede stenen verharding naast de wintergarden moet er voor zorgen dat het strooisel schoner blijft. Vanwege de scharrelstal waren er genoeg silo’s aanwezig om te beginnen met split-feeding. Op aangeven van de voerfabrikant en positieve signalen van andere pluimveehouders, werd er extra bufferruimte gecreëerd. ‘Tot aan de legfase 2 voeren we ’s ochtends en ’s avonds gelijk. Daarna, vanaf ca 45 weken leeftijd, gaan we onderscheid aanbrengen in het calcium gehalte,’ aldus Gerda. ‘De verwachting is 2,5% meer sorteerbare eieren, door een betere eischaalkwaliteit!’Foto: de NOVOgen Brown Light hennen zijn nu 31 weken en legt inmiddels boven de 97%.

Foto: split feeding concept met ochtend en middagvoer
Foto: hygiëne sluis met douche  

 

 

Overige berichten

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer

De broertjes van onze opfokhennen…. Wat is de toekomst?

24 juli 2020 - In de huidige praktijk worden de broertjes van onze opfokhennen op de legkuikenbroederijen geëuthanaseerd. Hoewel deze eendagshaantjes geen afvalproduct...
Lees meer

Licht….over of onder belicht?

21 mei 2019 - Sinds jaar en dag is verlichting in pluimveestallen een belangrijk thema en van grote invloed op de productieresultaten en het gedrag van leghennen. Vanuit...
Lees meer