Ander drinkgedrag voor hennen met hele snavels

Publicatiedatum: 12 april 2016

Verbeek heeft vanuit de biosector al behoorlijke ervaring met het houden van hennen met hele snavels. Maar ook het aantal opgefokte en opgestarte leghennenkoppels met hele snavels in het reguliere segment begint behoorlijk toe te nemen. Eén van de ervaringen die Verbeek daarbij opgedaan heeft, is dat hennen met hele snavels een ander drinkgedrag vertonen. We maken u graag attent op de volgende punten, om dorst en opdrogers te voorkomen.

  • Hang de nippelleiding niet te hoog. Wanneer de nippelleiding te hoog hangt dan moet de hen naar de nippel pikken om er water uit te krijgen. Vanwege de spitse snavel kan er teveel water langs de bek lopen, waardoor dorst kan ontstaan.
     
  • Controleer of de waterdruk niet te hoog is. Vanwege de spitse snavel heeft de hen een kleiner oppervlak om de nippel te toucheren. Een te hoge druk bemoeilijkt het indrukken van de nippel nog eens extra.
     
  • Plaats om de 5 meter een nippel met lekbakje. Vanuit de opfok is de hen gewend dat de drinknippels kleurrijk zijn. Veel legpluimveehouders behandelen de stal tijdens de leegstandsperiode met silica. Hierdoor krijgt alles een egale kleur en vallen de drinknippels minder op. Ook bij het gebruik van ‘parapluutjes’ bestaat het risico dat de hennen de nippel niet herkennen vanuit het bovenste leefoppervlak. Door iedere 5 meter een lekschaaltje te plaatsen, kan dit verholpen worden.  

     

Overige berichten

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer

De broertjes van onze opfokhennen…. Wat is de toekomst?

24 juli 2020 - In de huidige praktijk worden de broertjes van onze opfokhennen op de legkuikenbroederijen geëuthanaseerd. Hoewel deze eendagshaantjes geen afvalproduct...
Lees meer

Licht….over of onder belicht?

21 mei 2019 - Sinds jaar en dag is verlichting in pluimveestallen een belangrijk thema en van grote invloed op de productieresultaten en het gedrag van leghennen. Vanuit...
Lees meer