Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Publicatiedatum: 24 mei 2018

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geldt in de gehele Europese Unie (EU).

Je privacy is belangrijk voor ons. We informeren je daarom graag over onze nieuwe privacy verklaring van Verbeek’s Pluimvee Beheer B.V. op onze website www.verbeek.nl .

We hebben deze verklaring aangepast vanwege deze nieuwe Europese privacywetgeving. Deze verklaring is opgesteld in begrijpelijke taal. Zo zijn we nog transparanter over wat we met jouw persoonsgegevens doen.
 
Dit privacy statement informeert je onder andere over:

  • De gegevens die wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
  • De maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen.
  • Welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Deze verklaring geldt automatisch met ingang van heden. Je hoeft hier verder niets voor te doen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Verbeek’s Pluimvee Beheer B.V.

Overige berichten

Laat u verrassen door de NOVOgen White Light….

24 juli 2020 - De laatste jaren zien we een verschuiving op de Nederlandse markt van bruin naar wit. Naast een in de markt bewezen erg goede NOVOgen Brown Light, heeft...
Lees meer

De broertjes van onze opfokhennen…. Wat is de toekomst?

24 juli 2020 - In de huidige praktijk worden de broertjes van onze opfokhennen op de legkuikenbroederijen geëuthanaseerd. Hoewel deze eendagshaantjes geen afvalproduct...
Lees meer

Licht….over of onder belicht?

21 mei 2019 - Sinds jaar en dag is verlichting in pluimveestallen een belangrijk thema en van grote invloed op de productieresultaten en het gedrag van leghennen. Vanuit...
Lees meer