Actueel

Publicatiedatum: 29-11-2018Vacature medewerk(st)er financiële administratie

De vacature is ingevuld    
Lees meer >

Publicatiedatum: 01-11-2018Bedrijfsreportage familie Klaassen uit Barneveld

‘’Familie Klaassen uit Barneveld start met hun eerste biologische koppel NOVOgen Brown Light hennen volgens het split feeding concept ’’ In Barneveld aan de Rulerweg verbouwden Henk en Gerda Klaassen in de eerste helft van dit jaar hun verrijkte kooi stal naar biologisch. Kippen zijn hun hele leven al op het erf aanwezig; een stal met kooi opfok, een scharrelstal voor 12.000 hennen en een verrijkte kooi stal voor 14.000 hennen. ‘Van verrijkte kooi naar biologische hennen is een hele verandering, maar het past het beste in ons plaatje,’ aldus Henk en Gerda.
Lees meer >

Publicatiedatum: 01-11-2018‘’Transitiemanagement - optimale start door transparantie’’

Alle doelstellingen in de opfok van Verbeek zijn gericht op het afleveren van een vitale, legrijpe hen die vlot beweegt door het systeem op het legbedrijf. Wanneer de goed ontwikkelde hennen uit de opfok komen, is begeleiding bij de overgang van opfok naar leg één van de speerpunten van Verbeek. In dat kader heeft Verbeek, naast de technische begeleiding in de stal, onlangs het hennenpaspoort uitgebreid met o.a. de voersamenstelling aan het einde van de opfok. Door een vroegtijdige transparantie over de voersamenstelling einde opfok, kan de legpluimveehouder het startvoer hier volledig op aanpassen. Dat versoepelt het transitiemanagement en verbetert de legresultaten.
Lees meer >

Publicatiedatum: 24-05-2018Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geldt in de gehele Europese Unie (EU).
Lees meer >

Publicatiedatum: 07-05-2018Biologisch legpluimveehouder Teun van Maanen tevreden over nieuwe stal en NOVOgen Brown Light resultaten

Na 16 jaar ervaring als legpluimveeverzorger nam de 28 jarige Teun van Maanen in 2017 het besluit om op het ouderlijk bedrijf een bio legstal voor bijna 20.000 leghennen te bouwen. Van de aanwezige 16 hectare werd de helft omgeschakeld naar biologisch en in januari 2018 werden de eerste NOVOgen Brown Light hennen geleverd door Verbeek.
Lees meer >

Publicatiedatum: 19-10-2017Licht tijdens het broedproces verbetert kuikenkwaliteit en stressgedrag

In de hedendaagse pluimveehouderij wordt het gedrag van leghennen steeds belangrijker, zeker met het oog op het snel naderende snavelbehandelingsverbod. Met de Novogen genetica heeft Verbeek hier bewust op voorgesorteerd. De genetica is echter niet alleen doorslaggevend voor het resultaat bij de pluimveehouder in de stal. Het broed-, opfok- en bedrijfsmanagement bepalen voor 70% het succes van de leghen tijdens de productieperiode.
Lees meer >

Publicatiedatum: 29-09-2017Alleen het beste resultaat telt; bekijk het nieuwe Verbeek magazine!

Verbeek maakt zich al tientallen jaren sterk voor uw streven naar topresultaat. En dit doen wij met een gepassioneerd team van specialisten vanuit het hart van de Nederlandse legpluimveehouderij in Lunteren. Uw klantwensen staan altijd centraal in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. In de productie van onze broedeieren, kuikens en jonge leghennen staat kwaliteit leveren aan legpluimveehouders in en buiten Europa voorop. In onze visie telt alleen het beste. Met de NOVOGEN genetica kiezen wij voor de beste genetische producten. Als kennispartner delen wij alle benodigde expertise met klanten en groeien wij in de Europese pluimveesector.
Lees meer >

Publicatiedatum: 21-09-2017Eerste resultaten NOVOgen White Light!

Verbeek heeft in het najaar van 2016 haar witte assortiment uitgebreid met de NOVOgen White Light. Evenals bij de NOVOgen Brown Light, karakteriseert de NOVOgen White Light zich door een goed eigewicht in de opstartfase. Als pluimveehouder bent u niet gebaat bij extra eieren onder de 53 gram. Het verschil in eigewicht en de betere eischaalkwaliteit wordt in de 2e helft van de productie behaald.
Lees meer >

Publicatiedatum: 20-06-2017Novogen hennen: onderscheid door goede legpersistentie tegen scherpe voeropname

De technische cijfers van pluimveehouders zijn de ruggengraat, de bewijslast, van de succesvolle combinatie tussen genetica, opfok- en bedrijfsmanagement. Binnen Verbeek wordt er veel aandacht besteed aan het verzamelen en analyseren van de legresultaten. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Dat zijn continu de vragen die ons bezig houden; Verbeek als opfokorganisatie, maar ook de fokorganisatie Novogen. Daarbij is het belangrijk dat er een vergelijking gemaakt kan worden met ‘de rest’, het gemiddelde. Daarbij is Legmanager op dit moment de meest gebruikte vergelijkende database. Alle rassen en alle opfokorganisaties zijn daarin immers vertegenwoordigd.
Lees meer >

Publicatiedatum: 31-03-2017Update situatie Vogelgriep

Op 27 maart jl. heeft een risicobeoordeling door de deskundigengroep dierziekten plaatsgevonden en is de situatie m.b.t. de vogelgriep opnieuw geanalyseerd. Wij als Verbeek zien het ook graag anders, maar in deze is de Overheid de beslissende partij. Het bericht van AVINed d.d. 29-3-2017 luidt als volgt:    
Lees meer >