Actueel

Publicatiedatum: 19-10-2017Licht tijdens het broedproces verbetert kuikenkwaliteit en stressgedrag

In de hedendaagse pluimveehouderij wordt het gedrag van leghennen steeds belangrijker, zeker met het oog op het snel naderende snavelbehandelingsverbod. Met de Novogen genetica heeft Verbeek hier bewust op voorgesorteerd. De genetica is echter niet alleen doorslaggevend voor het resultaat bij de pluimveehouder in de stal. Het broed-, opfok- en bedrijfsmanagement bepalen voor 70% het succes van de leghen tijdens de productieperiode.
Lees meer >

Publicatiedatum: 29-09-2017Alleen het beste resultaat telt; bekijk het nieuwe Verbeek magazine!

Verbeek maakt zich al tientallen jaren sterk voor uw streven naar topresultaat. En dit doen wij met een gepassioneerd team van specialisten vanuit het hart van de Nederlandse legpluimveehouderij in Lunteren. Uw klantwensen staan altijd centraal in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. In de productie van onze broedeieren, kuikens en jonge leghennen staat kwaliteit leveren aan legpluimveehouders in en buiten Europa voorop. In onze visie telt alleen het beste. Met de NOVOGEN genetica kiezen wij voor de beste genetische producten. Als kennispartner delen wij alle benodigde expertise met klanten en groeien wij in de Europese pluimveesector.
Lees meer >

Publicatiedatum: 21-09-2017Eerste resultaten NOVOgen White Light!

Verbeek heeft in het najaar van 2016 haar witte assortiment uitgebreid met de NOVOgen White Light. Evenals bij de NOVOgen Brown Light, karakteriseert de NOVOgen White Light zich door een goed eigewicht in de opstartfase. Als pluimveehouder bent u niet gebaat bij extra eieren onder de 53 gram. Het verschil in eigewicht en de betere eischaalkwaliteit wordt in de 2e helft van de productie behaald.
Lees meer >

Publicatiedatum: 20-06-2017Novogen hennen: onderscheid door goede legpersistentie tegen scherpe voeropname

De technische cijfers van pluimveehouders zijn de ruggengraat, de bewijslast, van de succesvolle combinatie tussen genetica, opfok- en bedrijfsmanagement. Binnen Verbeek wordt er veel aandacht besteed aan het verzamelen en analyseren van de legresultaten. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Dat zijn continu de vragen die ons bezig houden; Verbeek als opfokorganisatie, maar ook de fokorganisatie Novogen. Daarbij is het belangrijk dat er een vergelijking gemaakt kan worden met ‘de rest’, het gemiddelde. Daarbij is Legmanager op dit moment de meest gebruikte vergelijkende database. Alle rassen en alle opfokorganisaties zijn daarin immers vertegenwoordigd.
Lees meer >

Publicatiedatum: 31-03-2017Update situatie Vogelgriep

Op 27 maart jl. heeft een risicobeoordeling door de deskundigengroep dierziekten plaatsgevonden en is de situatie m.b.t. de vogelgriep opnieuw geanalyseerd. Wij als Verbeek zien het ook graag anders, maar in deze is de Overheid de beslissende partij. Het bericht van AVINed d.d. 29-3-2017 luidt als volgt:    
Lees meer >

Publicatiedatum: 28-09-2016De invloed van lichtstrategie in opfok op de resultaten tijdens de leg

Een toenemende aanhoudingsduur Wereldwijd worden leghennen veel langer aangehouden dan ooit tevoren. Genetische vooruitgang is hiervan de voornaamste reden. Maar niet alleen dat, ook lagere marges dwingen legpluimveehouders tot de meest efficiënte productie. Het exacte tijdstip van vervanging van de leghennen hangt enerzijds af van de legproductie en ei kwaliteit aan het einde van de productiefase en anderzijds de ei- en voerprijs. De meeste legpluimveehouders zijn bereid om het koppel aan te houden zolang de ei kwaliteit, legproductie en uitval in balans zijn met de voerkosten. Meerdere managementfactoren zijn van invloed op deze productieresultaten. Het kenniscentrum van Verbeek en NOVOGEN publiceert in een reeks artikelen de invloed van verschillende managementfactoren op de aanhoudingsduur van leghennen. In dit eerste bulletin wordt er dieper ingegaan op het effect van licht tijdens de opfok.       
Lees meer >

Publicatiedatum: 27-09-2016NOVOGEN genetica & Verbeek aanpak: een ijzersterke combinatie

Verbeek heeft haar beeldmerk vernieuwd. Hiermee willen wij nog meer uiting geven aan de kracht van de samenwerking tussen NOVOGEN en Verbeek. Deze samenwerking is een ijzersterke combinatie van NOVOGEN genetica en Verbeek aanpak.  
Lees meer >

Publicatiedatum: 25-08-2016Pluimveebedrijf Frenken-De Louw houdt 70.000 NOVOgen White met hele snavels!

In Sterksel runt de familie Frenken een gecombineerd bedrijf met 121.000 NOVOgen White hennen, opgefokt door Verbeek. Het jongste onbehandelde koppel van 70.000 hennen produceert goed, mede door een stalspecifieke aanpassing.
Lees meer >

Publicatiedatum: 11-08-2016Open Dag Mts. De Koning, Lunteren

Op donderdag 25 augustus a.s. organiseert Mts. De Koning uit Lunteren een Open Dag ter gelegenheid van hun nieuwe legpluimveestal. U bent van harte welkom de stal te bezichtigen van 14.00 tot 18.00 uur. Ook Verbeek is tijdens de Open Dag aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien. Locatie: Zwetselaarseweg 3, Lunteren
Lees meer >

Publicatiedatum: 23-06-2016Hele snavels: de toekomst komt snel dichterbij!

Opfokkers Verbeek hebben ervaring! Hoewel de Nederlandse Wetgeving voorschrijft dat in september 2018 het snavel behandelen van kuikens verboden wordt, zien de broederijen en opfokorganisaties op dit moment het aantal koppels met hele snavels in snel tempo toenemen. Onder druk van de retail en pakstations wordt er versneld doorgeschakeld. Inmiddels zijn er behoorlijk wat opfokkers van Verbeek die meerdere koppels met onbehandelde snavels opgefokt hebben. Onderstaand een overzicht van hun eerste ervaringen. Flexibiliteit in het lichtprogramma en de kwaliteit van het voer, gaan als rode draad door hun verhaal.
Lees meer >